Probleem zit in de winst

Europese bankaandelen zijn dit jaar fors gedaald, in lijn met lagere verwachte winsten. In deze tijd van een langdurig lage rente moeten beleggers hun verwachtingen bijstellen. De crisis die dreigt voor Europese banken gaat over winstgevendheid – niet over solvabiliteit, want om die te ondersteunen hebben Europese banken de afgelopen zes jaar 800 miljard euro aan kapitaal opgehaald. Dat betekent niet dat de uitdagingen mogen worden onderschat. Als zich in landen specifieke problemen voordoen, kunnen die makkelijk overslaan naar de buren in de vorm van hogere risicopremies, en bij kelderende beurskoersen kan het vertrouwen in een bank snel verdampen. Banken moeten de financiële markten ervan overtuigen dat ze een toekomstbestendig verdienmodel hebben. De huidige verdienmodellen zijn namelijk niet goed bestand tegen langdurig lage rente. De sector zal moeten consolideren en snijden in de kosten.