Overleg over nieuwe cao voor ministerie van Defensie vastgelopen

Arbeidsverhoudingen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor 58.000 Defensie-medewerkers zitten vast op lonen en reparatie van het AOW-gat.

Het cao-overleg tussen Defensie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van ruim 58.000 werknemers is stukgelopen. Dit maakten het ministerie en de vakbonden vrijdagmiddag bekend. Militairen zitten daardoor nog langer in onduidelijkheid over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. In het voorjaar van 2015 sloten Defensie en drie vakcentrales nog een deelakkoord, waarmee jarenlang slepende cao-problemen opgelost leken te worden. De huidige onderhandelingen waren bedoeld om dat akkoord op detailniveau uit te werken, maar dat is niet gelukt.

Een probleem betreft de loonsverhoging voor Defensiemedewerkers op de lange termijn. Vorig jaar kregen medewerkers al een loonsverhoging van 0,8 procent. Daarover waren de vakcentrales niet tevreden, omdat het volgens hen de teruggave betrof van pensioenpremie die eerder was afgesproken. Nu blijkt dat er tijdens de huidige onderhandelingen ook weer onenigheid is over de verdere stijging van het loon.

Het stuklopen van de onderhandelingen is een probleem voor Defensie, dat ook op een ander terrein al financiële problemen heeft. Een van de redenen dat de organisatie financiële zorgen heeft, is het AOW-gat dat gedicht moet worden voor de civiele ambtenaren. Daarover is nog steeds geen duidelijkheid. Het probleem ontstond nadat de AOW-leeftijd werd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Daardoor ontstaat bij civiele ambtenaren die eerder stoppen met werken een gat in hun inkomen, want hun AOW gaat pas in op 67-jarige leeftijd.

Deze zomer oordeelde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter, dat Defensie verplicht is het AOW-gat van duizenden ambtenaren te dichten, bijvoorbeeld door de wachtgeldregeling op te schroeven. De tegemoetkoming die Defensie oud-medewerkers eerder beloofde was onvoldoende, oordeelde de rechter. Het gaat over geld dat uitgekeerd moet worden aan duizenden medewerkers van Defensie (burgers) die geen militair zijn. Om hoeveel geld het exact gaat is onbekend.

Defensie heeft een begroting van circa 8,5 miljard euro. In 2011 werd er 1 miljard bezuinigd op de krijgsmacht, waardoor er grote problemen zijn ontstaan. Vooral de voorraden- en personeelstekorten zijn nijpend. Minister Hennis (VVD, Defensie) moest vorig jaar mei, na een kritisch rapport van de Rekenkamer, toegeven dat het leger niet meer in staat is het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te verdedigen. Dat is de eerste grondwettelijke taak van de organisatie. Er is bovendien een tekort aan reserveonderdelen.