Europese Unie stemt in met klimaatakkoord van Parijs

EU-milieuministers

Nog voor de lidstaten klaar zijn, heeft de EU besloten ‘Parijs’ te ratificeren.

De EU-ministers van Milieu zijn het vrijdag eens geworden over versnelde ratificatie van het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. Volgende week stemt ook het Europarlement, maar dat lijkt een formaliteit. „Wat sommigen niet voor mogelijk hielden is nu gebeurd”, twitterde Europees president Donald Tusk. De Europese Commissie spreekt van „een historische stap” waardoor het akkoord mogelijk al dit jaar in werking treedt, veel eerder dan verwacht. In Brussel werd benadrukt dat de versnelde procedure geen precedent schept voor andere verdragen.

Volgens Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker toont het besluit laat dat de lidstaten het nog steeds eens kunnen worden, als duidelijk is dat hun invloed groter is wanneer ze samenwerken. „We moeten en kunnen aan toekomstige generaties een wereld doorgeven die stabieler is, een gezondere planeet, een eerlijker samenleving en welvarender economieën.” De lidstaten waren verdeeld. Vooral Polen, met zijn op steenkool gebaseerde economie was huiverig. Gewoonlijk wacht Brussel met ratificatie tot alle lidstaten dat hebben gedaan. Daardoor dreigde Europa buitenspel te komen bij onderhandelingen over invulling van het akkoord.

Dankzij de Brusselse goedkeuring kunnen lidstaten nu al hun eigen ratificatie indienen bij het klimaatbureau van de VN (UNFCCC), dat toeziet op uitvoering van het akkoord. Frankrijk en Duitsland ratificeerden al.

Hun beider emissies zorgen er nu voor dat de eis die is gesteld aan de inwerkingtreding van het akkoord (ratificatie door minimaal 55 landen die samen goed zijn voor 55 procent van de emissies) wordt overschreden als ook India het akkoord heeft geratificeerd. India heeft eerder laten weten zijn ratificatieproces volgende week te zullen voltooien.

Doel van het akkoord is de uitstoot van broeikasgassen zo ver terug te dringen, dat de opwarming de twee graden Celsius niet overstijgt, liefst niet verder gaat dan 1,5 graad.