EU stemt in met ratificatie van klimaatakkoord Parijs

Europese klimaatministers gaven vrijdagmiddag groen licht voor het ratificeren van het Akkoord van Parijs.

Van links naar rechts: de Franse president Hollande, zijn minister van Buitenlandse Zaken Fabius, VN-klimaatchef Figueres en scretaris-generaal Ban Ki-moon vieren dat aan aan het eind van de klimaattop in Parijs een akkoord is gesloten.
Van links naar rechts: de Franse president Hollande, zijn minister van Buitenlandse Zaken Fabius, VN-klimaatchef Figueres en scretaris-generaal Ban Ki-moon vieren dat aan aan het eind van de klimaattop in Parijs een akkoord is gesloten. Foto Francois Mori/AP

De ministers van Milieu van de Europese Unie zijn het deze vrijdag eens geworden over versnelde ratificatie van het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. Volgende week zal het Europees Parlement in Straatsburg er ook over stemmen, maar dat lijkt een formaliteit.

De Europese Commissie spreekt van ‘een historische stap’ waardoor het akkoord van Parijs waarschijnlijk al dit jaar in werking treedt, veel eerder dan aanvankelijk werd verwacht.

Gewoonlijk wacht Brussel met ratificatie van internationale verdragen totdat alle lidstaten hebben gedaan. Maar daardoor dreigde Europa buitenspel te komen bij de internationale onderhandelingen over de precieze invulling van het akkoord. Alleen landen die het officieel hebben goedgekeurd mogen daarover meepraten.

Frankrijk en Duitsland

Dank zij de Brusselse goedkeuring kunnen individuele lidstaten nu al hun eigen ratificatie indienen bij het klimaatbureau van de Verenigde Naties (UNFCCC), dat toeziet op de uitvoering van het akkoord. Frankrijk en Duitsland hebben al geratificeerd.

Lees ook: EU passeert lidstaten met klimaatakkoord

Hun emissies, resp. 1,34 en 2,56 procent van de wereldwijde uitstoot, zorgen ervoor dat de grens die is gesteld aan inwerkingtreding van het akkoord (55 landen die samen goed zijn voor 55 procent van de emissies) wordt overschreden als ook India het akkoord heeft geratificeerd. India heeft gezegd zijn ratificatieproces volgende week te kunnen voltooien.

Doel van het akkoord van Parijs is de uitstoot van broeikasgassen zo ver terug te dringen, dat de opwarming zo ver mogelijk onder de twee graden Celsius blijft, en liefst niet meer dan anderhalve graad. Nu het akkoord nog dit jaar ingaat, heeft Donald Trump als hij in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen, niet de mogelijkheid zich er zomaar uit terug te trekken. Dat kan pas na drie jaar. Trump heeft gezegd dat hij wil heronderhandelen over de uitkomst van de klimaattop in Parijs.

Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei vrijdagmiddag dat het besluit laat zien dat de lidstaten het nog steeds eens kunnen worden, als duidelijk is dat hun invloed groter is wanneer ze samenwerken. “We moeten en kunnen aan toekomstige generaties een wereld doorgeven die stabieler is, een gezondere planeet, een eerlijker samenleving en welvarender economieën”.