EU stemt in met klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Nog voor de lidstaten klaar zijn, heeft de EU besloten ‘Parijs’ te ratificeren.

De ministers van Milieu van de Europese Unie zijn het vrijdag eens geworden over versnelde ratificatie van het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. Volgende week zal het Europees Parlement in Straatsburg er ook over stemmen, maar dat lijkt een formaliteit. ‘Wat sommigen niet voor mogelijk hielden is nu gebeurd’, twitterde Europees president Donald Tusk.

De Europese Commissie spreekt van ‘een historische stap’ waardoor het akkoord van Parijs mogelijk al dit jaar in werking treedt, veel eerder dan werd verwacht. In Brussel werd benadrukt dat deze Brusselse versnelde procedure geen precedent schept voor andere verdragen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei vrijdagmiddag dat het besluit laat zien dat de lidstaten het nog steeds eens kunnen worden, als duidelijk is dat hun invloed groter is wanneer ze samenwerken. „We moeten en kunnen aan toekomstige generaties een wereld doorgeven die stabieler is, een gezondere planeet, een eerlijker samenleving en welvarender economieën”, aldus Juncker. De lidstaten waren verdeeld. Vooral Polen, met zijn op steenkool gebaseerde economie was huiverig voor de versnelde ratificatie. Gewoonlijk wacht Brussel met ratificatie van internationale verdragen totdat alle lidstaten dat hebben gedaan. Daardoor dreigde Europa buitenspel te komen bij onderhandelingen over de invulling van het akkoord.

Dank zij de Brusselse goedkeuring kunnen individuele lidstaten nu al hun eigen ratificatie indienen bij het klimaatbureau van de Verenigde Naties (UNFCCC), dat toeziet op de uitvoering van het akkoord. Frankrijk en Duitsland hebben al geratificeerd.

Hun emissies zorgen ervoor dat de eis die is gesteld aan de inwerkingtreding van het akkoord (ratificatie door minimaal 55 landen die samen goed zijn voor 55 procent van de emissies) wordt overschreden als ook India het akkoord heeft geratificeerd. India heeft eerder laten weten zijn ratificatieproces volgende week te zullen voltooien.

Doel van het akkoord van Parijs is de uitstoot van broeikasgassen zo ver terug te dringen, dat de opwarming de twee graden Celsius zeker niet overstijgt, en liefst niet verder gaat dan anderhalve graad. Nu het akkoord nog dit jaar ingaat, heeft Donald Trump als hij in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen, niet de mogelijkheid zich er zomaar uit terug te trekken. Dat kan pas na drie jaar. Trump, die herhaaldelijk heeft gezegd niet te geloven dat klimaatverandering bestaat, wil heronderhandelen over de uitkomst van de klimaattop in Parijs.