Discriminatie

Meer meldingen door moslims dan in 2014

Moslims hebben in 2015 vaker melding gemaakt van discriminatie dan het jaar daarvoor. Het aantal meldingen bij de landelijke meldpunten voor discriminatie op het internet nam toe met bijna 7 procent tot 1585. Bijna een derde van de meldingen heeft betrekking op discriminatie vanwege de islam. Dat is twee keer zo veel als in 2014. Bij de politie en het College voor de Rechten van de Mens kwamen minder meldingen binnen dan voorheen. Dit jaar is voor het eerst op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport discriminatie verschenen waarin registraties van politie en andere antidiscriminatievoorzieningen worden gepresenteerd. (ANP)