Satudarah-ambtenaar ten onrechte ontslagen

Minister Ard van der Steur (Justitie) had de man, die lid was van motorclub Satudarah en werkte voor Justitie, niet zomaar mogen ontslaan.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. Foto Marco de Swart/ANP

Ambtenaren die lid zijn van omstreden motorclubs mogen niet zonder meer worden ontslagen. Dat blijkt uit een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep vandaag heeft gedaan in de zaak van een justitieambtenaar, die in oktober 2014 door minister Ard van der Steur (Justitie) werd ontslagen omdat hij lid was van motorclub Satudarah.

De justitieambtenaar werkte als sociotherapeut in een tbs-kliniek. Hij was sinds 2002 lid van Satudarah en vervulde daar ook korte tijd een bestuursfunctie. Minister Van der Steur ontsloeg hem op basis van regels die zijn vastgelegd in de ‘Circulaire Ongewenste Privécontacten’. Daarin staat dat van een ambtenaar al snel kan worden verlangd het lidmaatschap van een zogenoemde ‘1%-motorclub’ te beëindigen. Dit zijn motorclubs waarvan bekend is dat de individuele leden structureel crimineel of normoverschrijdend gedrag vertonen.

Langdurig dienstverband

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, vindt dat de minister het ontslag van de justitieambtenaar niet zorgvuldig genoeg heeft overwogen. “In de circulaire staat voorop dat een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden op basis van de specifieke omstandigheden van het geval”, stelt de rechter.

“Binnen die afweging mag het recht op respect voor het privéleven van de ambtenaar en zijn recht op vreedzame vereniging en vergadering niet uit het oog worden verloren.”

De minister had volgens de rechter ook het langdurige dienstverband van de ambtenaar moeten meewegen. Het lidmaatschap van de motorclub leidde bij de uitoefening van zijn functie nooit tot problemen. De minister heeft niet onderzocht of de ambtenaar in een andere functie zou kunnen worden geplaatst.

De Centrale Raad van Beroep onderschrijft overigens wel dat het lidmaatschap van de motorclub reden geeft tot zorg, maar oordeelt dat die zorg niet direct mag leiden tot ontslag. Minister Van der Steur moet nu, met de uitspraak in de hand, een nieuwe beslissing over de ambtenaar nemen.

Zes vergelijkbare ontslagen

In juni 2015 publiceerde de overheid de ‘Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)’, over de aanpak van motorclubs als Satudarah. Daarin stond onder meer dat vijftig leden van motorclubs in overheidsdienst werkzaam waren, van wie 22 bij Defensie en achttien bij gemeenten. Daarnaast zijn zes ambtenaren naar aanleiding van hun lidmaatschap ontslagen.