Onderzoek Kamer naar Panama Papers gestrand

Belastingontwijking

Er is geen meerderheid in de Kamer voor een enquête naar belastingontwijking. Zelfs linkse partijen zitten niet op één lijn.

Er is voorlopig geen parlementaire steun voor een zogeheten mini-enquête naar de Panama Papers en de rol die Nederland speelt bij internationale belastingconstructies. Dat bleek woensdag in de Tweede Kamer bij de bespreking van de onderzoeksopzet in de commissie Financiën.

PvdA en GroenLinks kregen niet genoeg steun voor een gezamenlijk voorstel tot een ‘parlementaire ondervraging’ van belastingadviseurs en vertegenwoordigers van Nederlandse trustkantoren. De parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument waarbij de Kamer getuigen in een versnelde procedure onder ede, verplicht en in het openbaar kan horen.

Alleen de ChristenUnie steunde het initiatief van de PvdA en GroenLinks. De SP wilde ook vertegenwoordigers van multinationals als Ikea en Google oproepen en bleek al eerder geen medestanders in de Kamer te hebben.

In april lekten documenten uit met gegevens van internationale cliënten van een trustkantoor in Panama dat hen hielp grote vermogens buiten het zicht van de fiscus in belastingparadijzen te stallen. Ook namen van Nederlandse particulieren en bedrijven doken daarbij op.

Een deel van de Tweede Kamer wilde hierop een nader onderzoek naar de rol die Nederland speelt als draaischijf voor belastingontduiking. Maar de drie linkse partijen bleken het uiteindelijk zelf oneens te zijn over de reikwijdte van het door hen gewenste onderzoek: met of zonder aandacht voor multinationals die van fiscale routes via Nederland gebruikmaken.

Regeringspartij VVD was altijd al huiverig voor een openbare hoorzitting met een verplicht karakter om de reputatie van Nederland als fiscaal vriendelijk land onder de loep te nemen. Ook het CDA noemde woensdag de parlementaire ondervraging „niet het juiste middel”.

Na afloop van het commissieoverleg dienden Groenlinks en PvdA hun onderzoeksvoorstel „ongewijzigd” in bij het presidium, het bestuur van de Kamer. Groenlinks-Kamerlid Rik Grashoff hoopt dat het presidium het onderzoeksvoorstel toch voor een plenair debat wil agenderen, zodat elke partij erover zal moeten stemmen.