informatief

65 jaar TVNPO 2, 20.30-21.20u.

Het slot van de serie over Nederlandse televisie gaat onder meer over de komst commerciële tv . Verder: hoe lang zal lineair tv-kijken nog stand houden? Bert van der Veer heeft daar een pittige gesprek over met Alexander Klöpping.