film

Messias NPO3, 22.25-23.15u.

(Rob Lücker, 2016). In het satirische en absurdistische Messias, de eerste van zes One Night Stand-films, wordt een Syrische schipbreukeling aangezien voor de nieuwe Verlosser. Zijn komst komt de bisschop goed uit. Vooral omdat die met uitzetting naar Siberië wordt bedreigd omdat de laatste gelovige net is uitgestorven. Samen met de enige allochtoon van het land, die dient als tolk en vlogger, wil hij de kardinaal overtuigen van het nieuwe mirakel. Regisseur Lücker over de dood van de Kerk: „Er is weinig meer te halen en de gelovigen sterven uit. Mensen hebben andere manieren om met de dood om te gaan. Ze hebben die fabel niet meer nodig.”

    • Auteur Onbekend