Europese Commissie naar Hof om Duitse tolheffing

Het plan zou het vrije verkeer van mensen en goederen aantasten en discriminerend zijn.

Foto Andreas Gebert/ANP

De Europese Commissie stapt naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om de tolheffingsplannen van Duitsland een halt toe te roepen. Volgens de EC tast de wet het vrije verkeer van mensen en goederen aan. Ook is het voorstel volgens de commissie discriminerend omdat Duitsers de kosten kunnen aftrekken van de belastingen en dus alleen buitenlanders op kosten worden gejaagd.

Door de nieuwe wet zouden buitenlanders vanaf 1 januari 2017 een tolvignet moeten kopen om te mogen rondrijden op de Duitse snelwegen. Afhankelijk van de duur van het vignet en het type auto lopen de kosten uiteen van 5,50 euro voor een tiendaags vignet voor een kleine milieuvriendelijke auto, tot 130 euro voor jaarvignet voor de grootste benzineslurpers. Ook zijn de kosten voor een tolvignet voor periodes korter dan een jaar in sommige gevallen “onevenredig hoog”, concludeerde de EC.

Hoewel er nog zaken onhelder zijn aan de zogenoemde Ausländermaut (buitenlandertol), staat al wel vast dat bij overtreding van de nieuwe wet 150 euro boete moet worden betaald, plus de kosten van een jaarvignet. Bij herhaling bedraagt de boete 260 euro.

513,6 miljoen euro per jaar

De Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt denkt met de tolheffing 513,6 miljoen euro per jaar binnen te halen, maar de tegenstanders van de tolplannen in Duitsland denken dat dat veel minder zal zijn. De tol is onderdeel van het regeerakkoord tussen CDU/CSU en de SPD.

De commissie en Duitsland zijn het al sinds november 2014 oneens over de tolplannen, maar die zijn ondanks eerdere inbreukprocedures onvoldoende aangepast. Volgens Europese regelgeving is een tol- of kilometerheffingssysteem alleen toegestaan als het niet discrimineert op nationaliteit. Eerder bepaalde de juridische dienst van het Duitse federale parlement al dat het tolplan van Verkeersminister Dobrindt juridisch niet houdbaar was.

De tolheffing zou eigenlijk al op 1 januari 2016 starten, maar door het conflict met de EC heffen de Duitsers nog altijd geen tol op de snelwegen.

Onder meer Nederland is tegen het Duitse tolplan. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) en de ANWB spraken zich eerder uit tegen de tol.