Deel leraren betaalt schoolspullen uit eigen zak

Van de zeshonderd ondervraagde leerkrachten betaalt eenderde alle artikelen zelf, zoals knutselspullen, boeken en pennen.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

Veel leerkrachten op basisscholen kopen zelf schoolspullen voor in de klas. Het gaat vooral om knutselspullen, boeken, pennen en stickers. Een derde van hen betaalt dit volledig uit eigen zak. Dat blijkt uit een enquête van het Onderwijsblad onder zeshonderd docenten.

Eenderde van de ondervraagde docenten kan alle kosten declareren. Nog eens eenderde kan dat gedeeltelijk via een klassenbudget vanuit school.

6 procent besteedt meer dan 200 euro

De leerkrachten en assistenten die de schoolspullen zelf betalen besteden hier veelal meer dan 100 euro per jaar aan uit. Bijna drie kwart van hen geeft tussen de 25 en 100 uit, ongeveer 10 procent meer dan 100 euro en 5 procent van de geënquêteerden meer dan 200 euro per jaar. Vooral juffen die lesgeven aan kleuters besteden veel van hun eigen inkomen aan schoolspullen.

Volgens kleuterjuf Anke Jansze aan de Tweemaster in Lisse moet er telkens nieuwe spullen worden aangeschaft.

“In elke kleutermethode staan wel dingen die je moet kopen. Dan heb je weer fruit nodig voor een opdracht, of moet je voor het thema ‘groeien’ aan de slag met tuinkers. Dus moet je aarde en tuinkerszaadjes meenemen.”

Leraren betalen veel uit eigen zak omdat het klassenbudget op scholen vaak tekort schiet. Volgens een persvoorlichtster van de Algemene Onderwijsbond (AOb) voelen veel docenten zich schuldig wanneer ze geld moeten declareren omdat scholen krap bij kas zitten. “De gedachte is dan, niemand doet het, daarom ik ook niet.”

De AOb roept leerkrachten op om wel alle kosten te declareren.