De ‘women of America’ in 13 graphics

Voor het eerst maakt een vrouw kans op het Amerikaanse presidentschap. Zo staan vrouwen ervoor in het land van carrièrevrouw Clinton en he-man Trump.

Foto Brendan Smialowski/AFP

De Verenigde Staten tellen 163.280.760 vrouwen en meisjes. Zij maken 50,8 procent van de Amerikaanse bevolking uit. Wat stemmen ze? Hoeveel verdienen ze? En welke diploma’s hebben ze op zak? NRC analyseerde de belangrijkste cijfers.

Politiek

Van George McGovern tot Barack Obama: sinds de presidentsverkiezingen in 1972 stemden vrijwel iedere verkiezing meer vrouwen dan mannen op de “blauwe kandidaat”. Bij de aankomende verkiezingen lijkt het erom te gaan spannen. Uit de meest recente peiling van Reuters (waarin stemgedrag van mannen en vrouwen wordt onderscheiden) blijkt dat 40 procent van de vrouwen kiest voor Clinton, tegenover 37,6 procent van de mannen. Dit verschil van 2,4 procentpunt was op basis van de historische resultaten niet eerder zo klein.

Klik of tap op onderstaande knoppen om door de grafieken te navigeren

Verder stemmen vrouwen (iets) vaker en veroveren ze langzaamaan meer zetels in het Amerikaanse congres: bijna een vijfde van de congresleden is vrouw, blijkt uit cijfers van de Rutgers University in News Jersey.

Onderwijs

In het onderwijsgebied troeven Amerikaanse vrouwen hun mannelijke landgenoten af. Volgens het Amerikaanse statistiekbureau heeft eenderde van de vrouwen in de VS een universitair diploma, een kwart ging naar een college.

Hoewel deze percentages bij de mannen iets lager liggen (zie onderstaande grafiek), wordt de kloof flink groter als we kijken naar het absolute aantal universitair studenten. Al sinds 1979 telt de VS meer vrouwen dan mannen in het wetenschappelijk onderwijs. In 2013 - het laatste jaar waarover het National Centre voor Education Statistics gegevens heeft verzameld - stonden er 11,7 miljoen vrouwen tegenover 8,9 miljoen mannen ingeschreven.

Klik of tap op onderstaande knoppen om door de grafieken te navigeren

Economie

In 1978 werkte voor het eerst meer dan 50 procent van de vrouwen, vorig jaar lag dit percentage op 57 procent. En de mannen? Die werken steeds minder: in 1950 was 87 procent van de Amerikaanse mannen aan het werk, vorig jaar was dit nog maar 69 procent. Daarnaast zijn vrouwen steeds vaker hoofdkostwinner. Het US Bureau of Labor Statistics becijferde dat bijna eenderde van de vrouwen meer verdient dan hun (tevens werkende) man. Dit percentage is zelfs 37 procent in gezinnen waar de man niet werkt. Ter vergelijking: in Nederland verdient een op de vijf vrouwen meer dan hun partner.

Toch blijft de pay gap, het verschil qua jaarloon tussen mannen en vrouwen, in de VS goed zichtbaar in de statistieken. Vrouwen verdienen gemiddeld zo’n 18 procent minder dan mannen. In Nederland is de loonkloof 16 procent, berekende het CBS vorig jaar.

Klik of tap op onderstaande knoppen om door de grafieken te navigeren

Gezin

Wie naar de meest recente beschikbare cijfers over getrouwde vrouwen in de VS kijkt, valt op: de trend is dalende. En dat klopt: het aandeel nooit-getrouwde vrouwen is hoger dan ooit. Maar graaf dieper in de cijfers van het US Census Bureau, en dan blijkt dat het met name laagopgeleide vrouwen zijn die minder trouwen.

Klik of tap op onderstaande knoppen om door de grafieken te navigeren