‘Onderzoek drugsafval beter’

De politie kent de schimmige wereld van het dumpen van drugsafval slecht. Ze weet niet hoeveel drugsafval gedumpt wordt, hoe het geloosd wordt en wat de gevolgen zijn. Dit staat in het onderzoeksrapport van Politie en Wetenschap ‘Elke dump is een plaats delict’ dat woensdag gepubliceerd wordt.

Het is voor het eerst dat in Nederland grootschalig onderzoek is gedaan naar het dumpen en lozen van drugsafval. Daarin is al jaren een toename te zien van. Zo steeg het aantal dumpingen van 32 in 2010 naar 161 in 2015. Onderzoekers analyseerden die stortingen en spraken hierover met politierechercheurs, gemeente ambtenaren, omgevingsdienstmedewerkers (die toezicht houden op het milieu), boswachters, en ‘groene boa’s’.

Eén van de conclusies: de politie realiseert zich niet genoeg dat een dumpplek een „plaats delict” is en dat goed recherchewerk en forensisch onderzoek waardevolle informatie kan opleveren over het verantwoordelijke criminele netwerk. Onderzoekster Yvette Schoenmakers: „Er wordt meestal vanuit gegaan dat een dumping weinig oplevert.” Een nauw betrokken politiemedewerker beaamt dat. „Erwordt regelmatig onnauwkeurig met sporen omgesprongen.”

Drugsafval gedumpt pagina 10-11