Overproductie

Boeren produceren minder melk

Bijna 4.000 Nederlandse boeren zijn bereid hun melkproductie terug te brengen, in ruil voor een vergoeding van 14 cent per kilo niet geproduceerde melk. Dat is 22 procent van alle Nederlandse melkboeren. In totaal hebben 52.000 Europese melkboeren zich voor de regeling aangemeld, meldde eurocommissaris Phil Hogan voor Landbouw dinsdag. Hij stelde in juli 150 miljoen euro beschikbaar om de overproductie van melk, en daarmee de lage prijzen, tegen te gaan. Door deze compensatieregeling wordt in het laatste kwartaal van 2016 bijna 3 procent minder melk geproduceerd, schat de Europese Commissie. Ook Ierse, Belgische en Franse boeren maken veel gebruik van de regeling. (NRC)