Luchtvaart

Piloten verliezen rechtszaak tegen KLM over opzeggen van pensioenafspraken

KLM mag pensioenafspraken met de eigen piloten opzeggen per 1 december 2016. Dat heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag bepaald.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) eiste in kort geding dat KLM twee acties zou intrekken: annulering van eerdere afspraken over indexatie van de pensioenen en opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. De VNV is door de rechter in het ongelijk gesteld. Het vonnis van de voorzieningenrechter betreft alleen het opzeggen van het pensioenprotocol uit 2007, omdat de VNV volgens de rechter geen partij is bij de overeenkomst met het pensioenfonds.

De rechter oordeelt dat KLM het protocol kan opzeggen, omdat de afspraken geen deel uitmaken van de cao. Dat maakt opzegging mogelijk, mits daar zwaarwegende gronden voor zijn. Die zijn er volgens de rechter, want er zijn mogelijk grote financiële gevolgen als KLM aan de verplichtingen moet voldoen. De opzegtermijn van vier maanden is „relatief kort” maar „redelijk”. De rechter laat meewegen dat de VNV al een tijd wist dat KLM de bijstortverplichting niet langer wilde nakomen, sinds oktober 2015.

Volgens KLM leiden de lage rentestand en veranderde regels van De Nederlandsche Bank voor pensioenbuffers tot een noodzakelijke bijstorting in het pensioenfonds van 600 miljoen euro. Dat zou de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Omdat het niet is gelukt om met de VNV afspraken te maken over aanpassing van het pensioenprotocol, zegt KLM de overeenkomst per 1 december op.

Volgens de VNV gaat het niet om 600 miljoen maar om 115 miljoen euro, en is het nog niet zeker of er wel moet worden bijgestort. De piloten willen vooral dat KLM de afspraak over indexatie van de pensioenen nakomt, zodat zij een welvaartsvastpensioen behouden, gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging.