Gemeenteraad Amsterdam opent aanval op verhuursite Airbnb

Overlast

Hoofdstad wil dat Airbnb meewerkt aan handhaving van regels tegen illegale verhuur en overlast. Zo niet: ‘See you in court’.

Foto John van Hamond

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad is bereid Airbnb desnoods te verbieden als de vakantieverhuursite niet tot overeenstemming komt met het stadsbestuur. Dat blijkt uit een rondgang langs enkele grote raadsfracties. ,,Als Airbnb niet over de brug komt, zeg ik: see you in court”, zegt Erik Flentge, raadslid voor collegepartij SP. ,,Verbieden is de uiterste consequentie”, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman.

Wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) wil de afspraken die Amsterdam eerder met Airbnb maakte, vernieuwen. De wethouder doet, zo verwachten de raadsleden, woensdag vertrouwelijk verslag van de vorderingen van de besprekingen met het bedrijf. Zelf wil hij alleen zeggen dat hij in gesprek is en belooft hij ,,betere afspraken te maken, of er komt geen afspraak”.

In 2014 verplichtte de verhuursite zich toeristenbelasting af te dragen en dat leverde Amsterdam vorig jaar 5,5 miljoen euro op. Het aanbod is in enkele jaren razendsnel gegroeid. Naar schatting 22.000 woningen zouden tussen februari 2015 en 2016 ten minste éénmaal zijn verhuurd via Airbnb.

Maar de schaduwzijde van de tijdelijke verhuur is ook snel groter geworden. Het aantal meldingen van overlast neemt toe, meer en meer huizen worden niet langer als woning gebruikt, maar als illegaal hotel. ,,Ze hebben de huizenmarkt en de logiesmarkt herschapen”, zegt Reinier van Dantzig van de grootste raadsfractie, D66.

Wethouder Ivens moet elk jaar meer uitgeven om overtreders op te sporen. ,,Ik heb nu drie keer zoveel handhavers als eerst, we werken met digitale recherche, met mystery guests, we leggen maximale boetes op aan verhuurders die de regels overtreden. Nu wil ik ook de websites van verhuurplatforms als Airbnb gebruiken om te handhaven.”

Amsterdam heeft regels gesteld aan vakantiehuur. Zo mag een adres niet langer dan 60 dagen per jaar worden verhuurd en mogen er niet meer dan vier gasten tegelijkertijd verblijven. Een meerderheid van de gemeenteraad verlangt van Airbnb dat het zijn website zo inricht dat het onmogelijk is die regels te overtreden. Een adres dat in een jaar tijd voor de 61ste dag dreigt te worden verhuurd, zou automatisch moeten worden geblokkeerd, zeggen Moorman (PvdA) en Jorrit Nuijens (GroenLinks). ,,Het illegale aanbod moet van hun site”, zegt SP’er Flentge. D66’er Van Dantzig zegt: ,,De stad heeft alles gedaan wat in haar macht ligt. Nu moet Airbnb zijn platform vrijwaren van illegale adressen.”

Tot nog toe wil Airbnb geen gegevens van verhuurders delen met de gemeente. ,,Dat was een middelvinger naar Amsterdam”, zegt Van Dantzig. ,,Als Airbnb niet over de brug komt, keren ze de Amsterdammers de rug toe”, zegt Flentge. Hij belooft dan ,,alle coalities aan te gaan om wettelijke maatregelen af te dwingen in politiek Den Haag. Dan ga ik Airbnb week in, week uit, volle bak bestrijden.”