Opinie

Brakende apen

Braken bij apen is lang onderbelicht gebleven, tot in 2007 de doorwrochte studie ‘Vomiting in Wild Bonnet Macaques’ in Journal of Primatology verscheen. Drie Amerikaanse psychologen bestudeerden in Zuid-India in het wild levende kroonapen van de soort Macaca radiata.

Tijdens 1.450 uur observeren van 62 apen werd braken 163 keer waargenomen; gemiddeld 0,0035 keer kotsen per uur. Van elk geval werden kleur en textuur van het braaksel genoteerd. Ook was er aandacht voor het weer inslikken.

De kleur was meestal groen, soms wit, zelden geel of bruin. Zestien keer bevatte het braaksel brokjes. Het overgeefsel kwam meestal niet verder dan de wangzakken.

In 88 procent van de gevallen slikten de apen het grootste deel van het braaksel weer in. Elf apen aten het achtergebleven kots op. De conclusie: braken bij kroonapen is een normaal onderdeel van de spijsvertering, geholpen door de wijde wangzakken.