Alles wijst op een fors hogere zorgpremie in 2017

Zorgpremie DSW maakte vanochtend een fors hogere premie bekend. Het toont de clash tussen politiek en zorgverzekeraars over hun rijkdom.

Foto Getty Images

Het is al heel wat jaren geleden dat burgers hun maandelijkse zorgpremie ingrijpend zagen stijgen, maar de kans is groot dat dit in 2017 daadwerkelijk weer gaat gebeuren.

DSW, de zorgverzekeraar die traditioneel als eerste zijn zorgpremie voor het volgende jaar aankondigt, presenteerde vanochtend een trendbreukje. De maandelijkse premie voor de zorgpolis stijgt volgend jaar met 9,25 euro per maand, ofwel ruim negen procent. Verzekerden zijn voor de verplichte basispolis straks 108 euro per maand kwijt.

De stijging is aanmerkelijk hoger dan minister Edith Schippers (Zorg, VVD) vorige week in haar begroting voorspelde. De bewindsvrouw voorzag dat de maandelijkse premie voor de ziektekostenpolis met slechts 3,50 per maand zou stijgen.

Het ministerie van Volksgezondheid brengt op Prinsjesdag de verwachte inkomsten en uitgaven van zorg in kaart en baseert daarop een prognose van wat de basispolis het jaar erop gaat kosten.

Voor 2017 voorziet Schippers een paar grote bewegingen. Allereerst zullen de zorguitgaven met 1,1 miljard euro – omgerekend 27 euro per jaar per polis – stijgen. Dat is een soort autonome groei.

Daarnaast verwacht de minister dat de verbouwing van de langdurige zorg verzekerden 0,4 miljard euro extra – 17 euro per jaar – gaat kosten. Dit kabinet besloot de AWBZ af te schaffen en de wijkverpleging onder de zorgverzekeringswet te brengen. Dat betekent dat er alleen al met de wijkverpleging 3,6 miljard extra zorg onder de basispolis valt. Om dit niet tot een al te rappe stijging van de premies te laten leiden, springt het kabinet de verzekeraars nog financieel bij. Maar deze bijdrage wordt in vier jaar stapsgewijs afgebouwd. En Schippers meent dat verzekeraars te rijk zijn en meer kunnen interen op hun vermogen. Zij gaat er bij haar taxatie vanuit dat de verzekeraars 2 miljard euro interen op hun vermogen.

Maar het zijn uiteindelijk de verzekeraars die de premie bepalen. DSW deelt Schippers’ aanname niet dat er zoveel van de reserves af kan. Dat is de belangrijkste verklaring dat DSW op een fors hogere premie uitkomt. De afgelopen jaren was het overigens andersom: toen teerde de Schiedamse verzekeraar stelselmatig meer in op zijn vermogen dan Den Haag verwachtte waardoor de premie ook lager uitkwam dan VWS voorzag. Vorig jaar stelden de verzekeraars de premie maar liefst 40 euro – 3,33 euro per maand – lager vast dan de minister voorspelde.

Rekent Schippers zich rijk in het verkiezingsjaar? Volgens Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer wel. „Minister Schippers dacht de stijging van de zorgkosten onder de knie te hebben. Zo is de AWBZ overgeheveld naar de zorgverzekeraars en gemeentes. Dat is voor haar begroting een cosmetische verbetering.”

Zeker is dat het hart van de discussie gaat of verzekeraars hun reserves verder kunnen verlagen of niet. Toezichthouder DNB bepaalt de ondergrens hiervan. In het verleden toonde DSW zich met de hoogte van zijn premie de trendsetter in de markt. Er zijn weinig aanwijzingen waarom dat dit jaar anders zal zijn.