Zwemmen

Trainers uiten hun ongenoegen over KNZB

Een groep van tien vooraanstaande zwemtrainers heeft de noodklok geluid over het beleid van de Nederlandse zwembond. In een open brief geven de trainers aan dat ze al heel lang constateren dat het gevoerde beleid niet tot de gewenste resultaten leidt. Een van de kritiekpunten is dat de KNZB een ‘machtsorganisatie’ is die centraal opereert in Nieuwegein en waarbij afwijkende inzichten zelfs openlijk tegengewerkt zouden worden. „Hoe kun je nu verwachten dat talenten en gearriveerde toppers maximaal (blijven) presteren als ze nooit wordt voorgedaan hoe je kritisch en open op je eigen handelen kunt reflecteren”, schrijven ze. (NRC)