Oceaan-onderzoek

Meer dan 15.000 nieuwe mariene virussen ontdekt

In de oceaan leven vele malen meer virussen dan er sterren in het heelal zijn. Steeds duidelijker wordt dat die virussen een grote rol spelen bij het functioneren van de oceaan, en toch is het overgrote deel „biologische donkere materie”.

Zelfs aan het zee-oppervlak, waar het meeste onderzoek is gedaan, is van minder dan 1 procent van de oceaanvirussen de identiteit bekend. Het aantal bekende virussen is donderdag in één klap verdrievoudigd door een publicatie in Nature.

Een internationaal onderzoeksteam beschrijft 15.222 nieuwe oceaanvirussen, verdeeld in 867 grote ‘families’. Zelfs over tweederde van die grote families bestond tot nog toe nog geen enkele kennis. Tekenend is dat de twee talrijkste virusfamilies in zee totaal onbekend bleken.

Veruit de meeste virussen kunnen niet gekweekt worden. Hun bestaan werd afgeleid door hun virus-DNA te filteren uit al het DNA in het zeewater, en vervolgens aan elkaar te puzzelen. De Nederlandse bio-informaticus Bas Dutilh (Universiteit Utrecht), is een van de auteurs van de studie.

De virussen waar het om gaat, zijn virussen die bacteriën infecteren. In een liter zeewater leven zelfs tien keer zo veel virussen (100 miljard) als bacteriën. De virussen doden iedere dag 40 procent van de bacteriën in zee, en beïnvloeden zo op grote schaal het functioneren van die zee. De virussen manipuleren bovendien de stofwisseling van bacteriën, waardoor de bacteriën bijvoorbeeld meer zuurstof produceren of meer ammoniak opnemen.