Initiatiefwet privébeveiliging koopvaardijschepen

Nu is dat nog een taak van Defensie. Of het voorstel van CDA en VVD een meerderheid behaalt is nog onzeker. PvdA is altijd tegen geweest.

Nederlandse mariniers patrouilleren rond Somalië in het kader van een missie tegen piraterij. Foto Evert-Jan Daniels / ANP

VVD en CDA dienen maandag een initiatiefwet in die het mogelijk moet maken particuliere beveiligers in te zetten op koopvaardijschepen. Dat heeft VVD-Kamerlid Han ten Broeke zondag aangekondigd bij Nieuwsuur. Nu is het inzetten van particuliere beveiligers nog verboden.

De wet is al lange tijd een wens van onder meer de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), om adequaat te kunnen reageren op aanvallen van piraten. Nu is Defensie nog verantwoordelijk voor de beveiliging, maar dat vinden de reders te duur.

Er is nooit een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander geweest van particuliere beveiliging. In 2014 was de PvdA tegen een kabinetsplan van gelijke strekking. Volgens de partij was het niet nodig omdat er het jaar ervoor geen enkel schip gekaapt was, en omdat het inzetten van geweld een overheidstaak is, die anders zou worden losgelaten.

Regels omzeilen

Veel EU-landen hebben particuliere beveiliging op koopvaardijschepen inmiddels wel toegestaan. In het wetsvoorstel staat dat alleen streng gecertificeerde bedrijven het werk uit mogen voeren en dat er een helder protocol komt voor het geval een schip wordt aangevallen. Het beveiligingsbedrijf wordt in plaats van de kapitein verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip en elk incident moet bij het Openbaar Ministerie worden gemeld.

In de praktijk zetten reders soms toch particuliere beveiligers in. Sommige schepen worden geregistreerd in een land waar het wel mag, of beveiligers worden niet ingezet op het schip zelf, maar varen er in bootjes omheen.

    • Joram Bolle