Vredesverdrag

Regering Afghanistan sluit akkoord met krijgsheer

Voor het eerst sinds het verdrijven van de Talibaan in 2002 heeft Afghanistan een vredesverdrag getekend met een groep die vecht tegen de democratische regering. Het gaat om de jihadistische strijdgroep Hezb-e Islami Gulbuddin (HIG) van de 69-jarige krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar, die in de jaren ’90 premier was en wordt beschouwd als een oorlogsmisdadiger. Bij zijn raketbeschietingen van Kabul in 1992 kwamen duizenden burgers om. Het verdrag is niet ondertekend door president Ashraf Ghani en Hekmatyar, die zich nog schuilhoudt. Het kan de Talibaan tonen dat met de regering te praten valt. (NRC)