Rabobank

Cao met De Unie en CNV, FNV tekent niet

Rabobank heeft met de vakbonden De Unie en CNV een nieuwe, vierjarige cao afgesloten. Daarin is een bescheiden loonstijging afgesproken. De afgelopen jaren was daarvoor geen ruimte. FNV heeft het akkoord niet ondertekend. De 32.000 werknemers voor wie de cao geldt, krijgen zowel in 2017 als 2018 een eenmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris. Daarnaast heeft Rabobank met de genoemde bonden een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. (ANP)