Over de kritiek van Caesar Bast op 50Plus

We willen geen conflict, oud en jong hebben elkaar nodig

Illustraties Cyprian Koscielniak

Wat een nonsens kraamt Caesar Bast uit (16/9). Zijn redenering is: 50Plus gaat de verkiezingen in met een ‘pamflet tegen jongeren’. De ouderen zouden de toekomst van de jongeren beroven. Volgens hem kan slechts een kwart van de 20- tot 25-jarigen de eigen broek ophouden. Hij noemt het frappant dat het politieke debat zich richt op de toekomst van ouderen, terwijl sommige ouderen er volgens hem inderdaad op achteruit gaan, maar als groep zouden ze rijker zijn dan ooit.

Het is dezelfde voorstelling van zaken waar ook bewindslieden als Henk Kamp, Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma zich steeds aan bezondigen: ‘wat zeuren die oudjes nou, ze waren nog nooit zo rijk’.

Maar dat is dus een grove en kennelijk hardnekkige leugen, gebaseerd op het idee dat als in een straat tien ouderen wonen van wie er een tien miljoen euro heeft en negen niks, dat zij dan gemiddeld een miljoen hebben – een apert foutieve voorstelling van zaken.

De werkelijkheid is dat een kleine groep ouderen de helft van het eigen vermogen daadwerkelijk in handen heeft. De rest heeft het bezit zitten in stenen en kan daar dus niet aankomen. Of ze hebben alleen AOW, al dan niet met een klein aanvullend pensioen. Er zijn 1,5 miljoen ouderen met geen of nauwelijks spaarcenten.

Al jaren heeft iedereen koopkrachtstijging, maar de ouderen niet. En heb je een AOW-gat? Ga maar lenen, zeggen diezelfde ministers, maar in de praktijk blijkt dat vaak gewoon niet te lukken.

Sowieso zijn ouderen de sluitpost van de rijksbegroting. Hun pensioenen zijn gekort, er heeft al jaren geen indexering meer plaatsgehad en daar kwam bij dat de woonlasten stegen, het eigen risico werd verhoogd en dat kosten voor de zorg omhoog gingen. Ouderen hebben daar vaker mee te maken dan jongeren. Als Caesar Bast denkt 50Plus af te kunnen schilderen als een partij die niets met jongeren heeft, dan heeft hij het mis. Wij stemden voor verhoging van de jeugdlonen en willen dat het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs terugkomt, zodat jongeren niet hun loopbaan beginnen met een schuld. Natuurlijk weten juist wij dat jongeren het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt; dat is bij ouderen immers evenzeer het geval. De kansen van 50-plussers zijn klein omdat werkgevers ze al snel te oud en vooral te duur vinden. En wij, als geen ander, beseffen hoe onzeker het is voor jongeren om flexbanen te hebben waardoor ze geen hypotheek krijgen, geen huizen kunnen kopen, wat op den duur leidt tot een verstopping van heel de woningmarkt.

Maar om de ouderen nu de schuld te geven van al deze voor jongeren zo verschrikkelijke maatregelen? Onbegrijpelijk. Want het waren de huidige regeringspartijen VVD en de PvdA die ze hebben bedacht en ingevoerd. En niet 50Plus.

Het enige wat wij vragen is een eerlijke en gelijke behandeling van de lasten maar ook van de lusten, en dus niet dat wij – alleen vanwege onze leeftijd – steeds maar weer de pineut zijn.

Bedenk ook, beste Caesar Bast, dat het terugdringen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar een speerpunt van ons is. Wij doen dat voor de mensen die binnenkort met pensioen kunnen of willen, maar ook voor jou en je generatiegenoten: bedenk dat jij met je 22 jaar in de huidige regeling pas met pensioen kunt als je de 70 fors bent gepasseerd!

Kortom, 50Plus wil helemaal geen conflict met de jongeren. Wij hebben elkaar misschien zelfs hard nodig om de plannen die voor ons allebei heel slecht zijn, te veranderen.

    • Henk Krol