Opinie

Lezer Schrijft: graag ook de nevenfuncties van columnisten

De ombudsman

Onder opiniecolumns wordt alleen de hoofdfunctie van de auteur vermeld. Sommige lezers vinden dat niet genoeg.

Columniste Louise Fresco schrijft geregeld over de voedselindustrie. Recent bijvoorbeeld over Bayern en Monsanto (Waar het Monsanto en Bayer ook om gaat, 21 september). Geen wonder, want ze weet er veel van. Toch zou het voor de lezer zinnig zijn niet alleen te weten dat Fresco bestuursvoorzitter is van de Universiteit van Wageningen, zoals de krant onder haar column meldt, maar dat zij ook non-executive director (commissaris) is bij Unilever.

Hugo Arlman,
Amsterdam

Voor de beoordeling van een column moet het op zichzelf niet uitmaken waar een columnist werkt, of welke nevenfuncties hij of zij heeft. Het gaat tenslotte in de eerste plaats om de redenering en de argumenten.
Toch is informatie over de achtergrond van een columnist nuttig, om de lezer duidelijk te maken waar de columnist zijn expertise vandaan haalt, welke betrokkenheid hij of zij heeft bij een onderwerp, en of er een interest to declare is, een persoonlijk belang bij een zaak of standpunt. Als een columnist bijvoorbeeld keer op keer pleit voor regeringsdeelname van de Partij voor de Dieren én zelf actief is in die partij, moet de lezer dat weten. Ik schreef er eerder hier en hier over, naar aanleiding van opiniestukken.
Onder columns op de pagina Opinie staat doorgaans de hoofdfunctie vermeld van de auteur; dat is bij Fresco haar bestuursvoorzitterschap van Wageningen University and Research. Daarnaast heef ze tal van academische en niet-academische nevenfuncties, waaronder ‘niet uitvoerend bestuurder’ bij Unilever. Het laatste is relevant omdat zij, zoals de briefschrijver meldt, geregeld over voedsel schrijft.
Overigens wisselt de informatie in die onderschriftjes nogal. Ze worden afgestemd met betrokkenen, en dat leidt tot uiteenlopende typeringen. Bij sommigen staat kortweg een beroep (Rosanne Hertzberger is microbioloog, Maxim Februari is jurist en schrijver), bij anderen wordt naast het beroep ook een boek vermeld (Zihni Özdil is historicus en auteur van Nederland mijn vaderland, De Bezige Bij), een website (Jan Kuitenbrouwer is columnist en directeur van Kuitenbrouwer Woorden Die Werken, woordendiewerken.com), of een plaatsnaam (Luuk van Middelaar is politiek filosoof in Brussel). In elk geval moet de belangrijkste werkkring van de columnist worden vermeld.
Chef Opinie Monique Snoeijen wijst erop dat het nogal moeizaam zou zijn om onder elke column een uitgebreide biografie te plaatsen. Het zou ook gek zijn om het eenregelige onderschrift bij een columnist ad hoc te veranderen, al naar gelang het onderwerp waar hij of zij over schrijft.
Van de meeste columnisten is met één muisklik ook afdoende openbare informatie te vinden; zo heeft Louise Fresco een Wikipedia-lemma en een eigen website met een uitgebreide biografie, inclusief een overzicht van haar huidige en vorige functies, betaalde en onbetaalde. Kortom, het kan helderder, maar wie mocht denken dat hier iets wordt verzwegen, nee.
Een goede oplossing voor de krant zou zijn om op nrc.nl een overzicht te geven van alle vaste opiniecolumnisten van NRC, met korte biografieën, vermelding van hun hoofd- en belangrijkste nevenfunctie of publicaties, en eventueel links naar hun eigen sites.
Die mogelijkheid wordt nu bekeken door de chef Opinie.