KNSB

Stijgende onvrede bij schaatsers over de bond

De begroting van de Nederlandse schaatsbond (KNSB) voor het komende seizoen staat nadrukkelijk ter discussie. De gewesten, de ploegen en de atleten willen dat de KNSB andere keuzes maakt in het bezuinigingsbeleid, dat in de afgelopen twee jaar al 3,5 miljoen euro omvatte. De drie partijen vinden dat de schaatsbond zelf nog dieper in de kosten moet snijden om de financiële pijn te verzachten en ook beter te verdelen. Daartoe is door deze drie groeperingen een alternatieve begroting opgesteld. Tijdens een vergadering van de ledenraad op 1 oktober wordt de definitieve begroting vastgesteld. „Het is jammer dat partijen niet inzien dat we allemaal moeten inleveren”, liet KNSB-directeur Theo Fledderus donderdag weten. Hij reageerde desgevraagd op berichtgeving in het Algemeen Dagblad waarin melding wordt gemaakt van stijgende onvrede tussen de schaatsbond en de drie betrokken afdelingen.

In de premiepot voor de profschaatsers, die op basis van hun prestaties door de KNSB worden beloond, zat vorig seizoen nog 1,1 miljoen euro. Dat totaalbedrag is voor komend seizoen vanwege de saneringen vastgesteld op 6 ton. Die korting van 45 procent leidde tot boze reacties bij toppers als Sven Kramer. „De premiepot is een aanvulling op het inkomen voor de kleine groep beste schaatsers”, betoogde Fledderus. „Wij richten ons op een begroting die recht doet aan de volle breedte van de schaatssport.” (ANP)

    • Harry Meijer