Kijken naar Kudo in Kassel

Foto Jens Meyer

Een journalist is bezig foto’s te maken van de installatie ‘L‘Amour’ van de Japanse kunstenaar Tetsumi Kudo. Het Fridericianum in Kassel organiseert een retrospectief van Kudo’s werk dat deze zaterdag opengaat en te zien is tot 1 januari 2017.

‘L’Amour’ dateert van 1964, toen Kudo in Parijs was gaan wonen. De Japanner komt oorspronkelijk uit Osaka en studeerde in Tokio. Toen hij in 1962 naar Europa ging, zou hij ze daar wel even een lesje gaan leren. Hij bleef er 25 jaar. Sinds enkele jaren is er weer meer belangstelling voor Kudo.

Op een foto van dezelfde installatie in het Kurashiki City Art Museum staan de stoelen precies recht tegenover elkaar. De draden aan de zijkant leiden naar een kastje op de grond waarop te lezen is: JE VOUS AIME.