Opinie

Het zijn onze tuigvloggers, Mark

In het belangrijkste politieke debat van het jaar, de Algemene Politieke Beschouwingen, maakten de fractieleiders zich deze week druk over vlaggende en vloggende Nederlandse Turken. Of beter gezegd, over Ruttes „pleur op” en „tuig van de richel” – kortom, de normen en waarden van de premier zelf.

„Ze horen hier (..) roep ze tot de orde, grijp ze bij de lurven, maar duw ze niet van je af. Wij hebben als politici de plicht de verbindende krachten te versterken.”

PvdA-leider Diederik Samsom in debat met Mark Rutte.

„Ik kan me niet herinneren dat Diederik Samsom ooit expliciet afstand heeft genomen van de woorden van PvdA-burgemeester Aboutaleb. Die zei destijds over extremisten: als je het hier niet ziet zitten, dan rot je toch op.”

Politiek commentator Frits Wester in RTL Nieuws.

„Een homostel moet ongestoord hand in hand over straat kunnen gaan. Dansen op politieauto’s, zoals treitervloggers in Zaandam de afgelopen week deden? Volstrekt onacceptabel.”

Uiteindelijk werden de fractieleiders het over een aantal zaken wel eens, blijkt uit een verslag van de politiek redacteuren Thijs Niemantsverdriet en Annemarie Kas.