film

King of Devil’s Island Canvas, 22.00-00.00u.

(Marius Holst, 2010). Op historische gebeurtenissen gebaseerde Noorse film. Bastøy in het Oslofjord was van 1900 tot 1953 een gevangeniskolonie, waar niet alleen jeugdige delinquenten maar ook onhandelbare jongens naartoe werden gestuurd. Het merendeel was niet crimineel, maar wees of gewoon lastig. In het calvinistische Noorwegen was dat al genoeg voor verdoemenis in een voorportaal van de hel op aarde. Anno 1915 was Bastøy een soort Alcatraz. Holst raakte raakte geïnteresseerd toen hij ontdekte dat er in 1915 een gevangenenopstand had plaatsgevonden. Maar hij is geen filmer die de geschiedenis wil (her)schrijven: zijn kracht ligt in het observeren van groepsprocessen; de rolverdeling tussen onderdrukker en onderdrukte, en hoe snel rollen kunnen wisselen. Het geeft hem gelegenheid om de camera te richten op de zwijgende interacties die het fundament vormen van tirannie: wreedheid tussen de jongens onderling, een geavanceerd klassensysteem, misbruik. Maar door de jongens nadrukkelijk als slachtoffers te presenteren, laat hij een kans liggen om in te gaan op de volwassenen die dit systeem in stand houden.

    • Auteur Onbekend