Er is al terughoudendheid

Banken zijn bij schandalen extra kwetsbaar omdat vertrouwen een belangrijke rol speelt. Meestal houden beleggers vooraf geen rekening met malversaties, tenzij zij inschatten dat de controlesystemen van de ondernemingen tekortschieten. Bankaandelen blijven de laatste drie jaar fors achter bij het marktgemiddelde. Dit komt door schandalen, maar ook door de negatieve rente, een slechter verdienmodel en strengere regelgeving. Dit jaar daalden de koersen van Italiaanse en Duitse banken gemiddeld met ruim 40 procent, terwijl veel Scandinavische banken op winst staan. De huidige waarderingen prijzen al een gevarentoeslag in gelet op de hoge dividendrendementen. Bankaandelen kunnen wat herstellen door de licht oplopende rente en de relatief lage waarderingen, maar op langere termijn blijft de sector kwetsbaar door regelgeving, automatisering en fintech-initiatieven.

    • John Hoogerwaard