Dijksma: ‘Enorm belangrijk signaal’

Trefwoord?

„Een enorm belangrijk signaal." Zo omschrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) het plan voor bestrijding van de wereldwijde CO2-uitstoot door de luchtvaart. Volgende week leidt zij de Nederlandse delegatie op de vergadering van VN-luchtvaartorganisatie ICAO in Montreal. Ter voorbereiding liet zij zich deze week voorlichten over CO2-besparende innovaties bij het NLR, instituut voor lucht- en ruimtevaartonderzoek.

Is het ICAO-voorstel ambitieus genoeg?

„De vraag is vooral: hoeveel draagvlak is er? Dit is een mondiaal akkoord, het is vreselijk moeilijk om alle landen mee te krijgen. De verschillen zijn groot; ontwikkelingslanden zijn hier nog nauwelijks mee begonnen. Ik vind het heel bijzonder als het ondanks de hindernissen toch gaat lukken. Het is hard nodig.”

Zelfs als dit plan wordt aangenomen, is het te weinig om ‘Parijs’ te halen.

„Maar dan hebben we wel een basis, een framework. Van daaruit kunnen de doelen worden aangescherpt. Zo hebben we het ook vastgelegd in het akkoord van Parijs: elke vijf jaar evalueren we de prestaties. Als we nu deze stap niet zetten halen we die doelen zeker niet."

Waarom zijn kerosine en vliegtickets onbelast?

„We leven niet op een eiland. Als wij zulke belastingen gaan heffen worden andere landen veel goedkoper en treffen we alleen KLM. Dat vind ik niet effectief. Ik zie meer in het aantrekkelijk maken van alternatieven, zoals Europese hogesnelheidslijnen."

Wat is de Nederlandse inbreng in Montreal?

„Wij bieden technische assistentie aan landen die nog aan het begin staan met het inventariseren van hun CO2-emissies. We hebben veel expertise in milieu- en natuurbeleid.

„Daarnaast is er de nasleep van de MH17. Wij willen dat landen radargegevens bewaren als er een incident in een naburig luchtruim plaatsvindt."