Beperkte groeiverwachting

De afgelopen jaren zijn veel grote financiële instellingen, in binnen- en buitenland, geconfronteerd met uiteenlopende financiële schandalen, zoals bijvoorbeeld de LIBOR, woekerpolissen en het rentederivatendossier. Onzekerheid over een volgend schandaal is reeds ingeprijsd in de huidige waardering van veel bankaandelen. Bovendien zitten de toezichthouders veel dichter op de bal. De beurskoers van banken wordt daarom gedomineerd door hun winstgroeiperspectieven. Zolang economie en rente niet duidelijk aantrekken, zullen die bij veel banken beperkt zijn. Kostenbesparingen, lagere voorzieningen en (internationale) expansie worden grotendeels tenietgedaan door investeringen in technologie en innovatie. Daarnaast nemen de kosten van wet- en regelgeving nog steeds toe en blijft de druk op de rentemarge als gevolg van het huidige renteklimaat groot.

    • John Hoogerwaard