Venezuela

Referendum over Maduro vertraagd

De Venezolaanse verkiezingscommissie heeft verboden dit jaar nog een referendum te houden over de politieke toekomst van president Maduro. De uitspraak is een klap voor de oppositie, die al maanden bezig is voldoende handtekeningen te verzamelen. Volgens de Venezolaanse grondwet kan halverwege de termijn van een president een referendum worden gehouden over de voortzetting van zijn termijn. De timing daarvoor is cruciaal: zou het referendum vóór 10 januari worden gehouden, dan zouden nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Als Maduro zou verliezen bij een referendum na die datum, komt zijn vicepresident aan de macht. De kans op verlies is groot: Maduro ligt zwaar onder vuur wegens de slechte economie, grote schaarste en geweld. (AP)