Toch geen tuchtmaatregel voor accountant Ahold

Boekhoudschandaal

Gedupeerde beleggers van Ahold strijden al jarenlang tegen Deloitte. De accountant is nu vrijgepleit van een tuchtmaatregel.

De oud-topman van accountantskantoor Deloitte in Nederland, Roger Dassen, ontkomt toch aan een tuchtmaatregel. De maatregel die de tuchtrechter hem in 2014 oplegde, wordt vernietigd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag geoordeeld. Met deze definitieve uitspraak komt een eind aan een jarenlange strijd tussen een clubje gedupeerde beleggers van supermarktconcern Ahold en Dassen, die nu bestuurder is bij de internationale Deloitte-organisatie en hoogleraar accountancy aan de Vrije Universiteit.

Na de boekhoudfraude bij Ahold in 2003 stelden gedupeerde beleggers Aholds accountant Deloitte medeaansprakelijk voor hun verlies. Omdat de zaak vijf jaar later, in 2008, nog niet was afgerond, ondernam de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) namens de beleggers actie om te voorkomen dat de zaak zou verjaren.

Volgens de VEB heeft Deloitte daarbij tegengewerkt door misleidende informatie te verschaffen. Een aantal beleggers hield topman Dassen verantwoordelijk en stapte naar de tuchtrechter. Die oordeelde in 2014 dat Dassen het „fundamenteel beginsel” van integriteit niet had nageleefd en legde Dassen daarom een waarschuwing op.

Nu heeft het CBb deze uitspraak vernietigd. Het CBb vindt ook dat de bestuursvoorzitter „een zekere verantwoordelijkheid” had voor het overleg met de VEB, maar wijst erop dat zowel Deloitte als de VEB zich liet bijstaan door „gespecialiseerde advocaten”.

Dassen kan niet worden gestraft voor de „door de advocaat van Deloitte in e-mails gekozen bewoordingen”, stelt het CBb. Bovendien beschikten beide partijen „over een gelijk kennisniveau en de e-mails bevatten geen onjuistheden”. Dassen laat via een woordvoerder weten „zeer tevreden” te zijn met de uitspraak die volgens hem „recht doet aan de feitelijke gang van zaken”. Deloitte wijst er verder op „geen dader” te zijn geweest in de Ahold-fraude.

Er loopt echter nog wel een rechtszaak tegen het accountantskantoor, aangespannen door de VEB, die verjaring ondanks de verwarrende communicatie met Deloitte heeft weten te voorkomen. „Deloitte heeft als accountant van Ahold steken laten vallen en wij laten niet los tot we een schikking hebben getroffen of er een uitspraak is van de rechter”, zegt adjunct-directeur Errol Keyner van de VEB. Hij kan niet zeggen wanneer hij een uitkomst verwacht.