Schaatsen

Schaatsers boos over bezuinigingen

De begroting van schaatsbond KNSB voor het komende seizoen staat nadrukkelijk ter discussie. Gewesten, ploegen en schaatsers willen dat de bond andere keuzes maakt bij de bezuinigingen, die de afgelopen twee jaar al 3,5 miljoen euro omvatten. De drie partijen vinden dat de bond zelf nog dieper in de kosten moet snijden om de financiële pijn te verzachten en ook beter te verdelen. De gewesten, commerciële ploegen en schaatsers hebben daarom een alternatieve begroting opgesteld. Bij de professionele schaatsers bestaat onvrede over een korting van de premiepot met 45 procent. Tijdens een vergadering van de ledenraad op 1 oktober wordt de definitieve begroting vastgesteld. (ANP)