Meldpunt verwarde personen lijkt nuttig

Verstoord gedrag

Het nieuwe advies- en meldpunt voor Rotterdammers die zich zorgen maken over verward gedrag van familie, vrienden of buurtbewoners ontving in de eerste drie dagen al vijftien telefoontjes.

De verwardheid neemt toe. Foto Getty Images/iStockphoto

De meldingen, twaalf in totaal, waren stuk voor stuk serieus. „Grappenmakers zaten er niet tussen,” zegt Deborah Haas van het gemeentelijke cluster Maatschappelijke Ondersteuning. Zulke bellers vallen volgens haar snel door de mand. „De medewerkers hebben tijdens een training geleerd welke vragen ze moeten stellen en hoe ze moeten doorvragen om het echte probleem boven tafel te krijgen. Ze noteren van elke beller ook de adresgegevens.”

De telefoontjes over verwarde mensen - die door een ernstig verstoord oordeelsvermogen een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving - komen binnen op het telefoonnummer 010-2670700. De 24-uurslijn wordt bemand door medewerkers die werken in ploegendienst: eentje tijdens kantooruren, de andere voor de uren daarbuiten. „Aan de hand van de antwoorden van de bellers schatten ze het risico in. Bij een acute dreiging - waarvoor mensen trouwens 112 moeten bellen - wordt de politie gealarmeerd. Tot nu toe was dat niet nodig. Alle meldingen zijn teruggekoppeld naar het Vangnet van de GGD Rotterdam Rijnmond. Samen bepalen ze wie welke oppakt,” zegt Haas.

Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, de 42 Rotterdamse wijkteams, het Veiligheidshuis en de politie. Het moet ervoor zorgen dat mensen die verward raken of dreigen te raken eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is goed voor hen maar ook voor de veiligheid in de stad. Het aantal incidenten met verwarde personen stijgt al jaren. In 2015 kreeg de politie landelijk ruim 65.000 meldingen, 13.000 meer dan in 2014 en 65 procent meer dan in 2010.

Oorzaak is de ‘ambulantisering’ van psychiatrische patiënten waarover minister Schippers van Volksgezondheid in 2012 een akkoord sloot met ggz-instellingen en verzekeraars. Het moet het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg terugbrengen van 30.000 naar 20.000 in 2020. Dit levert volgens GGZ Nederland een kostenbesparing op en is in het belang van de patiënten omdat die thuis eerder herstellen.

Dat daar risico’s aan kleven, bleek begin vorig jaar in Schiebroek waar een 67-jarige verwarde patiënt een gasexplosie veroorzaakte waarbij hij en twaalf medeflatbewoners gewond raakten en 150 woningen schade opliepen. Woningcorporatie Havensteder denkt niet dat het meldpunt het drama had kunnen voorkomen - zij noch buren van de man hadden aanwijzingen voor zijn verwardheid - maar is wel blij met het initiatief. „Een breder publiek kan nu signalen doorgeven,” zegt directeur Peter van Lieshout. De lijntjes zijn volgens hem ook korter doordat het meldpunt signalen rechtstreeks doorgeeft aan het Vangnet. „Voorheen moest je langs verschillende instanties om bij de juiste terecht te komen.”

Leefbaar-raadslid Michel van Elck – het voorstel voor de oprichting van het meldpunt kwam van hem - vindt de eerste resultaten hoopgevend. „De twaalf meldingen bewijzen dat we op de goede weg zijn. Voorheen had je her en der signalen die vaak niet werden opgepikt. Nu komen ze binnen op een centraal punt waar ze snel worden opgepakt.”

Het meldpunt opereert drie maanden bij wijze van proef. Een evaluatie bepaalt of er een verlenging komt.

    • Lucette Mascini