‘Rechtsextremisme beschadigt Oost-Duitse economie’

Rapport Duitse regering

De economische verschillen tussen Oost -en West Duitsland zijn na 26 jaar nog steeds groot. Er is wel vooruitgang geboekt, maar die wordt bedreigd door de groeiende vreemdelingenhaat.

Foto AP

De Duitse regering maakt zich ernstige zorgen over de toename van geweld tegen buitenlanders, vooral in de deelstaten van de voormalige DDR. Ze vreest dat de vreemdelingenhaat, rechtsextremisme en intolerantie de maatschappelijke samenhang in gevaar zullen brengen en ook economisch negatieve gevolgen zullen hebben.

Dat blijkt uit de rapportage die het ministerie van Economische Zaken jaarlijks uitbrengt over de voortgang van de Duitse eenwording, sinds Oost- en West-Duitsland in 1990 herenigd zijn.

Het afgelopen jaar, stelt het woensdag gepresenteerde rapport, is het aantal daden van geweld van extreemrechts, onder meer tegen vluchtelingen en asielzoekerscentra, sterk toegenomen. „De grenzen tussen burgerlijk protest en vormen van extreemrechtse actie vervagen steeds meer”, aldus het rapport.

„De grote meerderheid van de Oost-Duitsers staat niet vijandig tegenover vreemdelingen”, zei staatssecretaris Iris Gleicke (SPD) bij de presentatie van het rapport, „maar ik zou willen dat deze meerderheid luider en duidelijker stelling neemt”.

Verschillen worden gestaag kleiner

Economisch hebben de deelstaten van het voormalige communistische Oost-Duitsland ook na 26 jaar nog lang niet het niveau bereikt van de deelstaten van het toenmalige West-Duitsland. Maar de verschillen worden wel gestaag kleiner. Was het bruto binnenlandsproduct per inwoner in ‘de nieuwe deelstaten’ in 1991 nog slechts 42,8 procent van dat van de Duitsers in het Westen – in 2015 was dat gegroeid tot 72,5 procent.

Lees ook: Relletjes Bautzen raken in heel Duitsland gevoelige snaar

Maar het is niet gezegd dat die positieve ontwikkeling zich voortzet, aldus het rapport. „Oost-Duitsland kan alleen goede ontwikkelingsperspectieven hebben als regio die open staat voor de wereld en waar alle mensen die er wonen zich thuis voelen en deelnemen aan het maatschappelijk leven.” De gevallen van geweld en vreemdelingenhaat kunnen afbreuk doen aan het vermogen om toeristen te trekken, erg belangrijk voor de economie van bijvoorbeeld Mecklenburg-Vorpommern.

Al sinds begin jaren negentig is het aantal incidenten met een achtergrond van racisme en vreemdelingenhaat in het oosten van Duitsland groter dan in het westen – ook al is het aantal inwoners met een buitenlandse komaf met uitzondering van Berlijn in het oosten relatief gering. In Thüringen bedroeg het aantal gevallen van geweld met een extreemrechtse achtergrond in 2015 33,9 per miljoen inwoners en in Mecklenburg-Vorpommern zelfs 58,7 per miljoen inwoners. Het gemiddelde in het westen ligt veel lager: 10,5 gevallen per miljoen inwoners.