Bijeenkomst New York

Akkoord op opvang 360.000 vluchtelingen

De Amerikaanse president Barack Obama heeft op een speciale vluchtelingentop bij de Verenigde Naties in New York bekendgemaakt dat de vijftig deelnemende landen hebben beloofd om in totaal 360.000 vluchtelingen op te nemen. De bijeenkomst was in de marge van de Algemene Vergadering. Obama zei dat de Verenigde Staten de komende twee jaar 40 procent meer vluchtelingen zullen opnemen, tot 100.000 in 2017. Nederland neemt de komende jaren 4.000 vluchtelingen op in het kader van hervestiging. Dat aantal valt onder al eerder gemaakte afspraken met Turkije. (NRC)