Onderzoek naar Panama Papers op losse schroeven

Belastingontwijking

Linkse partijen ruziën over vervolgstappen.

Foto AP

Vervolgonderzoek naar dubieuze belastingconstructies die via Nederland lopen dreigt stuk te lopen omdat de drie partijen die hier het hardst om hebben gevraagd het onderling oneens zijn over de omvang van dat onderzoek. De SP houdt vast aan het oorspronkelijke plan om zowel vertegenwoordigers van de trustsector op te roepen voor een openbare parlementaire ondervraging onder ede als „fiscaal directeuren van multinationals”.

GroenLinks en de PvdA komen met een nieuw voorstel waarbij niet langer grote internationale bedrijven op de gastenlijst staan. Zij hopen met het afgezwakte voorstel meer steun bij andere partijen te krijgen voor de zogeheten mini-enquête naar de Panama Papers. Dat is vooral voor GroenLinks opmerkelijk omdat deze partij, onder leiding van fractievoorzitter Jesse Klaver al jaren te hoop loopt tegen internationale belastingontwijking door bedrijven als Starbucks en Ikea, via Nederlandse brievenbusmaatschappijen.

Volgens GroenLinks-woordvoerder Rik Grashoff komt zijn nieuwe voorstel voort uit pragmatisme: „Natuurlijk willen wij ook multinationals gaan ondervragen, maar voor die variant is gewoon niet voldoende parlementaire steun. Dan maar eerst deze stap en misschien later nog eens met die grote bedrijven gaan praten. Beter een heel ding goed, dan twee dingen half.”

Eerder voorstel afgeschoten

Komende woensdag zal de commissie-Financiën van de Tweede Kamer achter gesloten deuren spreken over eventueel nader onderzoek naar de Panama Papers.

Arnold Merkies van de SP is teleurgesteld in zijn collega’s: „Als we voor dit belangrijke onderwerp niet meer willen praten met multinationals die gebruik maken van Nederlandse belastingroutes, dan halen we de kern van het onderzoek weg.” Hij heeft nog steeds goede hoop dat het oorspronkelijke voorstel voor een breed onderzoek voldoende steun vindt bij andere fracties. Die variant is volgens Grashoff niet erg kansrijk, want al bij een eerder overleg afgeschoten door de Kamer.

Vorige week vond al een eerste stap in het parlementaire onderzoek naar belastingconstructies via Nederland plaats. Toen organiseerde de commissie Financiën een hoorzitting met experts, belastinginspecteurs en toezichthouders

    • Philip de Witt Wijnen