Ondernemers

‘Meer investeren in de toekomst’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het : „cruciaal” dat „breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land” nu de overheidsfinanciën „na jaren bezuinigingen en lastenverhogingen ruimte bieden”. Bouwend Nederland meent dat de plannen ongunstig zullen uitpakken voor „automobilisten, treinreizigers, scholieren in oude schoolgebouwen en ouderen in verouderde zorgcomplexen”. Daarin investeren had volgens voorzitter Verhagen geleid tot duurzame werkgelegenheid. Vervoersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex vinden ook dat het kabinet te weinig investeert, vooral in „bereikbaarheid en digitale infrastructuur”. (NRC)