Flexibel beltariefplafond

KPN, T-Mobile, Tele2, Vodafone en Ziggo hebben van de Europese rechter een steuntje in de rug gekregen bij hun verzet tegen de maximumtarieven voor vaste en mobiele telefoondiensten die de toezichthouder op de telecombranche, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in augustus 2013 heeft vastgesteld.

De bedrijven eisten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietiging van dit tariefplafond, omdat het zou leiden tot prijzen die lager zijn dan op een concurrerende markt het geval zou zijn. Het CBb wilde daarin wel meegaan en de telecombedrijven hogere tarieven toestaan (door een ruimere kostenberekening). Maar het CBb vroeg zich af of het überhaupt bevoegd was tot een dergelijke ingreep in een ACM-besluit dat stoelde op een aanbeveling van de Europese Commissie die juist bedoeld was om de concurrentie te bevorderen. Voor het antwoord op die vraag wendde het CBb zich tot het Hof van Justitie, de hoogste rechter in Europese aangelegenheden.

Het Hof besliste vorige week dat het CBb de maximumtarieven die door de ACM zijn opgelegd mag wijzigen, maar alleen als ,,de specifieke kenmerken van de Nederlandse markt dat vereisen''. Kern is dat de opgelegde tarieven ,,evenredig en gerechtvaardigd" moeten zijn, de eerlijke concurrentie niet schaden en de belangen van consumenten – de bellers – beschermen. Met deze richtsnoeren moet het CBb zich nu definitief uitspreken over de eis van de telecombedrijven om het ACM-besluit te vernietigen.

www.rechtspraak.nl: ECLI:EU:C:2016:692