10 miljoen extra voor kunst

Bussemaker trekt voor de periode 2017-2020 10 miljoen extra uit voor de cultuurbegroting. Alle 23 festivals die eerder dit jaar geen subsidie kregen van het Fonds Podiumkunsten, maar wel een positieve beoordeling, krijgen dit geld alsnog.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Foto ANP

De lobby van theater- en muziekfestivals bij het ministerie voor cultuur is geslaagd. Alle 23 festivals die eerder dit jaar geen subsidie kregen van het Fonds Podiumkunsten, maar wel een positieve beoordeling, krijgen dit geld alsnog. Minister Jet Bussemaker (Cultuur, PvdA) trekt hier op haar begroting voor de komende vier jaar 3,1 miljoen euro voor uit. Het gaat om onder meer Noorderslag, Into the Great Wide Open, Motel Mozaïque, Cultura Nova en Welcome to the Village.

In een toelichting zei Bussemaker maandag dat juist de festivals beantwoorden aan criteria die zij belangrijk vindt, zoals het bereiken van nieuwe groepen, regionale spreiding en talentontwikkeling. In totaal trekt ze voor de periode 2017-2020 10 miljoen extra uit voor de cultuurbegroting, waarop vier jaar geleden 200 miljoen is bezuinigd. Na „de ravage van 2012”, zoals ze deze bezuiniging maandag noemde, wil ze met de extra 10 miljoen nu „een ander beeld” schetsen, zei ze. Ter vergelijking: voor de hele rijksbegroting trekt het kabinet op Prinsjesdag 1,5 miljard extra uit. In totaal besteedt het Rijk van 2017-2020 jaarlijks 389 miljoen euro aan subsidies voor 88 culturele instellingen en 6 fondsen.

Buiten de boot

Ook toneelgroep Orkater krijgt alsnog geld, ruim 4 ton. Orkater (dat overigens ruim 1 miljoen euro had aangevraagd) was eveneens positief beoordeeld door het Fonds Podiumkunsten, maar viel buiten de boot omdat het fonds (na diezelfde bezuiniging uit 2012) niet over genoeg geld beschikte om alle positieve adviezen te honoreren. Holland Opera (ruim 4 ton) en Opera2Day (bijna 3,5 ton) krijgen ook toch nog subsidie. Geen subsidie krijgt Korzo in Den Haag, het enige productiehuis voor dans in Nederland. Ook Korzo had een positieve beoordeling door het Fonds Podiumkunsten.

Beeldende-kunstinstelling de Appel en foto-instelling Noorderlicht in Groningen krijgen ook geen geld, maar die hadden eerder een negatieve beoordeling gekregen. „Dan wordt het wel heel moeilijk”, aldus Bussemaker. Zij zullen wellicht aankloppen bij het Mondriaanfonds, dat 7 ton krijgt voor presentatie-instellingen. Korzo kan daar (als productiehuis) niet terecht.

Een opvallende plek in de verdeling van het extra geld is er voor cultuureducatie en muziekonderwijs: samen 2,4 miljoen extra. Met name het vmbo moet meer aan cultuureducatie gaan doen, is het idee. Muziekonderwijs is een zorgenkindje in het basisonderwijs. Niet meer dan 11 procent van de basisscholen vindt hun leerkrachten deskundig genoeg op het vlak van muziek, schreef minister Bussemaker de Kamer eerder. Ze durven bijvoorbeeld niet te zingen met de klas.

Extra geld

Sinds november vorig jaar kunnen basisscholen subsidie krijgen voor Méér muziek in de klas, dat vorige zomer van start ging. Joop van den Ende maakte toen bekend dat hij een tv-show voor de zaterdagavond gaat maken, die draait om muzikale schoolklassen. Koningin Máxima is erevoorzitter van wat het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs is genoemd.

Vier rijksmusea krijgen extra geld van Bussemaker: het Letterkundig Museum (250.000 euro), Museum Meermanno (150.000), Huis Doorn (150.000) en Slot Loevestein (125.000). Zij zijn, zei ze maandag, in 2012 verhoudingsgewijs meer gekort dan andere musea. Vraag is of het extra geld genoeg is, Slot Loevestein bijvoorbeeld zegt 5 ton extra nodig te hebben om te overleven.

Het resterende geld gaat naar verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars (5 ton), talentontwikkeling in de regio (450.00), de Dutch Design Week (4 ton), nog meer (literaire) festivals (1,1 miljoen).

Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest tenslotte, hebben van Bussemaker meer tijd gekregen om samen te komen tot wat zij noemt ‘één symfonische voorziening’. Deze hoeft er niet op 1 januari 2019 maar in november van dat jaar te zijn. Wel moet het plan ervoor nog dit jaar worden ingediend.

    • Gretha Pama