Woningsmarkt

Minister Blok wil groei van aantal woningen in vrije huursector bevorderen

Gemeenten moeten extra mogelijkheden krijgen om de bouw van duurdere huurwoningen te bevorderen. Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen, VVD) deze dinsdag aan de Tweede Kamer. De bewindsman bereidt een wetsvoorstel voor dat gemeenten de bevoegdheid geeft in bestemmingsplannen gebieden aan te wijzen waar uitsluitend huurwoningen mogen komen voor de zogeheten vrije sector.

Blok wil woningcorporaties daarnaast meer ruimte geven om huizen te verkopen aan beleggers die ze op de vrije huurmarkt aanbieden, boven de toewijzingsgrens. Huizen in de sociale huursector worden toegewezen aan mensen die zich geen hoge huur kunnen veroorloven.

De Kamer sprak tot voor kort vooral over de krapte aan sociale huurwoningen. Blok ziet nu juist toenemende vraag in de vrije huursector. Volgens hem zijn gemeenten ook voorstander van duurdere huurwoningen, maar doen ze er weinig aan. Slechts 17 procent van de gemeenten stimuleert vrijesectorhuur door grond duurder te verkopen.

In bestemmingsplannen locaties voor dure huurwoningen vastleggen is volgens de minister een manier om bouw ervan te bevorderen. Nu kan een gemeente beleggers of particulieren alleen dwingen tot bouw van dit soort huizen als ze zelf eigenaar is van de grond.

In het wetsvoorstel dat Blok nog dit jaar naar de Kamer wil sturen, krijgen gemeenten via lokale verordeningen invloed op de huurprijs van te bouwen vrijesectorwoningen. Ook krijgen ze mogelijkheden om te voorkomen dat nieuwe huurwoningen tegen woekerprijzen worden doorverkocht.

Blok geeft ook corporaties steun. Door extra mogelijkheden tot verkoop van duurdere huurwoningen, kunnen ze meer sociale huurwoningen bouwen. Hij stuurt de Kamer deze maand een wetsvoorstel dat corporaties in krimpgebieden korting op de verhuurdersheffing geeft als zij meer goedkope woningen bouwen.