Van meegeren

Laatste Avondmaal voor Deventer

De stad Deventer krijgt Het laatste avondmaal van de Deventer schilder en meestervervalser Han van Meegeren. Het werk was in bezit van de Deventer familie Schoemaker, Het laatste avondmaal werd in 1941 voor 1,6 miljoen gulden door verzamelaar D.G. van Beuningen gekocht als een echte Vermeer. Pas tijdens het proces tegen Van Meegeren in 1946 bleek dat het om een vervalsing ging. Het schilderij en de door Rudolf van den Berg gemaakte film Een echte Van Meegeren zijn te zien vanaf 3 oktober. (NRC)