Uitgaven aan bestrijding criminaliteit al jaren stabiel

Ook overheidsuitgaven in geheel stijgen al jaren amper meer, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Foto ANP / Roos Koole

De overheidsuitgaven aan de bestrijding van criminaliteit zijn sinds 2009 vrijwel gelijk gebleven, terwijl deze uitgaven in de jaren daarvoor juist sterk waren toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Tussen 2002 en 2009 stegen de uitgaven aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit met de helft, van 8,5 naar 12,8 miljard euro. Dat kwam vooral doordat de ministeries van Veiligheid en Justitie hun uitgaven in die jaren verhoogden, net als lokale overheden. De afgelopen jaren bleef het bedrag dat aan criminaliteitsbestrijding wordt uitgegeven vrijwelijk gelijk. In 2015 stond dat op 12,9 miljard euro, aldus het CBS.

Binnen het totaalplaatje van de uitgaven zijn tussen 2009 en 2015 wel verschuivingen te zien. Zo was het bedrag dat aan opsporing en vervolging wordt uitgegeven vorig jaar lager dan in 2009. In vergelijking met 2002 zijn de bedragen die aan verdachten en daders worden uitgegeven verdubbeld en de bedragen die naar slachtoffers gaan zelfs meer dan verdubbeld.

Overheidsuitgaven stijgen al jaren amper meer

Uit andere cijfers die het CBS maandag publiceerde blijkt dat de overheidsuitgaven sinds 2010 amper zijn gestegen, terwijl ze tussen 2005 en 2010 nog fors groeiden. De uitgaven aan gezondheidszorg en de sociale zekerheid groeiden sinds 2010 nog wel “substantieel”, maar het groeitempo nam ook op deze terreinen af. Over de laatste tien jaar bekeken stegen de uitgaven aan gezondheidszorg het sterkst, mede door de invoering van de basisverzekering in 2006.