Rijksbegroting

Groei uitgaven vlakt af

De overheidsuitgaven stijgen al vijf jaar nauwelijks meer. Van 2005 tot en met 2009 namen de uitgaven nog fors toe, maar daarna bleven ze vrijwel constant. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Van 2005 tot en met 2015 namen de uitgaven volgens het CBS in totaal met eenderde toe, naar circa 300 miljard euro. Maar die stijging had vooral plaats in de periode 2005-2009. Door bezuiningen stegen ze daarna nauwelijks meer. De uitgaven aan volksgezondheid en sociale bescherming, de belangrijkste beleidsterreinen, vlakten na 2009 ook af. Op andere beleidsterreinen (onderwijs, algemeen bestuur) daalden ze licht. (NRC)