Initiatiefwetsvoorstel

PvdA en GroenLinks: meer rechten voor asielkinderen

Asielkinderen krijgen voortaan een verblijfsvergunning als dat aantoonbaar in hun belang is. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat de PvdA en GroenLinks maandag hebben ingediend. Asielkinderen en andere minderjarige vreemdelingen mogen niet langer worden teruggestuurd als hun belangen daarmee „ernstig worden bedreigd”.

Volgens de partijen vallen sommige kinderen nu net buiten de bestaande regelingen. Zo zijn sommige kinderen in hun land van herkomst niet in levensgevaar, maar kan uitzetting bij hen wel tot andere problemen leiden. Een beschadiging van hun ontwikkeling bijvoorbeeld, of een gebrekkige behandeling in dat land voor een ziekte of handicap.

Nu zijn deze kinderen afhankelijk van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die individuele uitzonderingen kan maken. Met deze wet kan ook de rechter beoordelen of de Immigratie- en Naturalisatiedienst de belangen van het kind genoeg heeft meegewogen. In 2015 zijn ongeveer 2.000 asielverzoeken van minderjarigen afgewezen.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hoopt de wet nog voor de verkiezingen van maart te kunnen behandelen in de Tweede Kamer, omdat daar nu een linkse meerderheid in zicht is. „Na de verkiezingen is dat onzeker.” (NRC)

    • Christiaan Pelgrim