In grote paniek sloegen de runderen op hol

Wie: R. Hendriks

Waar: economische politierechter Utrecht

Kwestie: drone laten vliegen in kwetsbaar natuurgebied, edelherten verstoord

Staatsbosbeheer gebruikt zelf ook drones. Bijvoorbeeld om vogels of kuddes in beeld te brengen. En de organisatie werkte mee aan een documentaire over de Oostvaardersplassen; drones maakten er spectaculaire beelden voor.

Maar de 31-jarige Ran Hendriks uit Haarlem kreeg 250 euro boete omdat hij een drone boven ditzelfde natuurgebied liet vliegen, op 27 september 2015. Hij was het er niet mee eens en liet de zaak voorkomen. Hij heeft geen bezwaar tegen vermelding van zijn achternaam.

Twee boswachters verklaarden na die dag in september dat ze een kudde heckrunderen in grote paniek op hol zagen slaan. Grauwe ganzen vlogen op. En edelherten, druk bezig om hindes te verzamelen, sloegen op de vlucht. In september is de paartijd. Boven deze paniek vloog een kleine drone.

Ran ontkende niet toen de boswachters vroegen of het zíjn drone was. Hij zei volgens hen: „Ik mag hier vliegen.” Voor zover hij ertussen kwam; de boswachter was nogal boos, zegt Ran tegen de politierechter. Hij haalde zijn drone terug en liet hem rustig landen.

Ran wist niet dat hij in natuurgebied was, zegt hij. „Ik had nog nooit van de Oostvaartse plassen gehoord.” De officier van justitie vindt dat moeilijk te geloven. „Dat de Oostvaardersplassen beschermd natuurgebied zijn, kan zeker sinds de documentaire De Nieuwe Wildernis beschouwd worden als een feit van algemene bekendheid.” Maar Ran zegt dat hij vorige week nog eens op dezelfde manier naar het gebied is gereden en dat je geen borden tegenkomt die je daarop wijzen. Zelf stond hij trouwens op een plek waar publiek mag komen. Zijn drone vloog boven voor publiek afgesloten gebied. Dat is precies wat deze zaak zo interessant maakt.

Particulieren mogen met een drone vliegen. Niet hoger dan 120 meter en niet bij vliegvelden in de buurt. In natuurgebieden gelden huisregels (niet van de paden af) maar voor gebruik bóven natuurgebied is niets vastgelegd. Het is wel in algemene zin strafbaar (op basis van bijvoorbeeld de Flora- en faunawet) om de natuur te verstoren en dieren te verontrusten.

De officier van justitie voert milieuwetten aan. Hij ziet de drone als „een verlengde hand” van de verdachte waarmee hij handelingen heeft verricht die niet zijn toegestaan.

De advocaat van Ran vraagt zich af of schade is aangericht aan de natuur. Heckrunderen, zegt hij, zijn soms agressief tegen mensen en in ieder geval niet onder de indruk van hun aanwezigheid „of van een dronetje”.

De officier eist 250 euro boete. Herten kunnen in paniek in een omheining verstrikt raken, of autowegen oprennen en daar gevaar voor zichzelf en weggebruikers vormen. „We willen niet dat iedereen via drones opnamen gaat maken in beschermd natuurgebied.”

De politierechter spreekt Ran twee weken later vrij. Niet bewezen is dat hij dieren op de vlucht wilde laten slaan of dat zijn gedrag dieren heeft geschaad. Ran vindt het jammer dat nog steeds niet duidelijk is of hobbyisten met drones boven natuurgebied mogen vliegen.

Vraag het ons, zegt Staatsbosbeheer. „Wij weten welke dieren waar zitten, wanneer het broedseizoen is, vogeltrek en bronsttijd.” We denken mee, belooft de woordvoerder. „maar onze gebieden zijn er ook voor de mensen die juist rust zoeken in de natuur”.