Advocaat-generaal: zaak over pelsdierhouderij moet over

Volgens de advocaat-generaal heeft de rechter onvoldoende rekening gehouden met de schade die het verbod veroorzaakt voor individuele nertsenhouders.

Een nerts in een nertsenfokkerij in Ederveen. Foto ANP

De zaak van de Nederlandse vakvereniging van nertsenhouders tegen de Nederlandse staat moet over. Dat schrijft advocaat-generaal Paul Vlas aan de Hoge Raad. Volgens hem heeft de rechter onvoldoende rekening gehouden met de schade die het verbod veroorzaakt voor individuele nertsenhouders.

De adviezen van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden doorgaans wel overgenomen. De wet die de pelsdierhouderij verbiedt werd in 2013 aangenomen, maar bestaande bedrijven kunnen gebruikmaken van een overgangstermijn tot 2024. Deze periode moet de pelsdierhouders tijd geven om hun investeringen terug te verdienen.

Hoger beroep

In 2014 begon onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders een zaak tegen de overheid om het verbod te bestrijden. De rechter oordeelde toen dat het verbod opgeheven moest worden, omdat de pelsdierhouders “ernstig financieel benadeeld” werden.

De Nederlandse staat ging in hoger beroep en vorig jaar oordeelde de rechtbank juist dat het verbod op pelsdierhouderij wel rechtsgeldig is. De edelpelsdierenhouders gingen toen weer bij de Hoge Raad in cassatie. Of de wet van kracht zal blijven, hangt af van het oordeel van de Hoge Raad dat in december wordt verwacht. Tot die tijd is het voor nieuwe pelsdierhouders verboden pelsdieren te houden of te doden.

Te weinig rekening met individuele pelsdierhouders

Maar dit is volgens de advocaat-generaal niet voldoende. Hij stelt dat er wel voldoende rekening is gehouden met de gevolgen van het verbod voor de industrie in het algemeen, maar niet voor de individuele pelsdierhouders. Op de website van de Hoge Raad:

“Het hof heeft zich ten onrechte beperkt tot de vraag of de overgangsperiode in algemene zin de schade van de nertsenhouders beperkt. Daarom moet het hof de zaak opnieuw onderzoeken, aldus de advocaat-generaal.”

Andere argumenten van de Vereniging Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, zoals dat het verbod strijdig zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wees de advocaat-generaal van de hand.

    • Guus Ritzen